תמונת אווירה עליונה | עמוד הבית | יקב זאוברמן
תמונת אווירה עליונה | עמוד הבית | יקב זאוברמן
תמונת אווירה עליונה | עמוד הבית | יקב זאוברמן
תמונת אווירה עליונה | עמוד הבית | יקב זאוברמן

Zauberman wines are made only of the finest grapes, which grows in the valleys of Emeq Israel.

The fine taste and aroma of the wine came as a result of years of investment and carring.